Privacy policy

Alcohol-tester.nl, onderdeel van Vandeputte Medical, gevestigd aan Galvanibaan 1 te Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Galvanibaan 1
3439 MG Nieuwegein
+31 (0) 30 600 5050

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alcohol-tester.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • IP-adres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kwaliteit@vdpmedical.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Alcohol-tester.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doelen en met verschillende grondslagen.

Noodzakelijke gegevens voor het verwerken van de overeenkomst:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Op basis van jouw toestemming verzamelen we je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief .
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Alcohol-tester.nl/Vandeputte Medical BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Alcohol-tester.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vandeputte Medical BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Alcohol-tester.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren in ieder geval de wettelijke termijn van minimaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Alcohol-tester.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vandeputte Medical BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Alcohol-tester.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Voor een volledig overzicht van alle cookies die wij plaatsen, kijk op www.vdpmedical.com/cookies.

Cookies van derden

Wanneer je de voorkeur, statistieken en/of marketing cookies accepteert worden er o.a. cookies geplaatst en uitgelezen door derde partijen die zich ook buiten de EU bevinden. Op deze cookies zijn de cookie- en privacy verklaringen van de betreffende partijen van toepassing.
Let op; deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen; Alcohol-tester.nl/Vandeputte Medical heeft daar geen invloed op. Wij zijn ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het handelen of nalaten van derden.

Google
Activecampaign

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Ten aanzien van het gebruik door Alcohol-tester.nl van Google Analytics geldt het volgende:

 • Alcohol-tester.nl heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierop is tevens het Amendement gegevensverwerking geaccepteerd op 29 juli 2021.
 • Alcohol-tester.nl laat Google niet je volledige IP adres verwerken.
 • Alcohol-tester.nl heeft de functie ‘gegevens delen’ met Google uitgezet.
 • Alcohol-tester.nl maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met cookies van Google Analytics.
 • Het is ten alle tijden mogelijk om te voorkomen dat Google Analytics je gegevens gebruikt door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te instaleren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Alcohol-tester.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kwaliteit@vdpmedical.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Een handige tool – ontwikkeld door de Rijksoverheid – voor het maken van een kopie is de KopieID-app. Meer informatie hierover lees je op de site van de Rijksoverheid.
Ter bescherming van je privacy maak je de volgende gegevens op de kopie zwart: pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN).

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Alcohol-tester.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alcohol-tester.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via kwaliteit@vdpmedical.com of 030 600 5050.

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023

Scroll naar boven